privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens door UNICEF Nederland en LINDA.foundation onder de naam ‘Minderen voor Kinderen’. Deze gegevens hebben betrekking op het aanmaken van een account en het bijhouden van de minderingen, waarvoor een e-mailadres en een wachtwoord wordt gevraagd. De gegevens die door donateurs worden verstrekt zullen niet worden gebruikt voor opvolging door de individuele doelen, noch verstrekt aan derden tenzij instrumenteel in het realiseren van de donatie, maar blijven onderdeel van de gezamenlijke campagne Minderen voor Kinderen. E-mailings zullen alleen worden verstuurd wanneer dit bij registratie is aangegeven. Verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens zullen onverwijld worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.